About Us

Contact Us

Ouyou Weibang Household Products Co., Ltd.

Address

No.3, qiukang road, pai bang village, henggang town, longgang district, shenzhen

Contact Tel: 400-8866-079 Email: OUYE@JIAJU.CC

Official website HTTP: WWW. OUYE.CC

 

 

Zhou Marketing Center General Manager  13924987423

Responsible Region: Nationwide


Ma Junfeng Marketing Department 138 2326 4085
Areas in charge: Shanxi, Xinjiang, Gansu, Qinghai, Tibet, Inner Mongolia, Ningxia, Shaanxi, Henan


Dai Kaipeng Marketing Department 157 1712 5982
Responsible area: Henan

 

Xie Gengdong Marketing Department 138 0254 9208
Areas in charge: Guangdong, Hainan, Jiangxi


Wanglin  Marketing Department 182015103609
Region: Zhejiang, Shanghai, Fujian


Wang Jie Marketing Department 18696454377 Areas in
charge: Anhui, Jiangsu


 

 

 
Wu Yongqing Marketing Department 136 0014 2991
Areas in charge: Hubei, Hunan

 

Li Pengxiang Marketing Department 135 1008 7833
Areas in charge: Yunnan, Guizhou, Sichuan, Chongqing, Guangxi

 

Wang Tao Marketing Department 13534298183 Areas in
charge: Yunnan, Guizhou, Sichuan, Chongqing, Guangxi

 

 Liu Min Marketing Department 135 0157 1298
Service area: Heilongjiang, Jilin, Liaoning, Hebei, Shandong, Beijing